Εξ Ολοκλήρου δημιουργία εταιρικής ταυτότητας για το οδοντοιατρείο Γκουβίτσου που εδρεύει στην Πάτρα.

 

Δημιουργία λογοτύπου, χρωματικής παλέττας, επαγγελματικών καρτών, εταιρικών εξαρτημάτων,καθορισμός στρατηγικής social media και ολιστική διαχείριση brand.

B a c k T o T o p B a c k T o T o p

STUDIO 9.86